Záškoláctvo sa nevypláca

Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Bratislava 5 zorganizovalo včera (27. januára 2011) preventívnu akciu na zistenie záškoláctva.
V čase od 10,00 do 11,00 hod. spolu s príslušníkmi polície v známom nákupnom centre v Petržalke náhodne kontrolovali maloletých a mladistvých. Medzi 30-tkou mladých ľudí až 23 bolo ešte školopovinných a jednoznačne sa školu rozhodlo obísť 13 z nich. Najmladší mal 13 a najstarší 16 rokov. Najviac mladistvých študuje na stredných školách, najmä na Obchodnej akadémii. Zaujímavým poznatkom je, že iba jeden žiak je z Petržalky. Najviac detí pochádza z okresu Malacky, odkiaľ denne dochádzajú do školy.

Mnohé oslovené deti sa vracali od lekára a namiesto do školy, prišli do nákupného centra. „Stretli sme sa aj s prípadom, že nám dievča tvrdilo, že v škole nie je so súhlasom matky, matka je na lyžovačke a ospravedlnenku jej napíše“ povedala svoju skúsenosť Alena Halčáková, vedúca odd. sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava – Petržalka. „Je zarážajúce, že mnohé deti nevedeli, že napriek tomu, že navštevujú stredné školy, majú ešte povinnú školskú dochádzku, ktorá je u nás 10 rokov“. Zámerne mestská časť Petržalka urobila sondu do nákupného centra deň pred odovzdávaním polročného vysvedčenia, keď sú už známky uzavreté a žiaci sa nemusia báť písomiek. Vzhľadom k súčasnému stavu záškoláctva, podobnú akciu spolu s príslušníkmi polície v najbližšom čase mestská časť zopakuje.

web od 2day