Bezdomovcov na Hrobákovej sa obávajú deti i dospelí

S riešením problému v areáli na Hrobákovej ulici sa mestská časť Petržalka obrátila na hlavné mesto SR Bratislavu. Situácia ťaží nielen zamestnancov a návštevníkov či klientov oboch zariadení, ale aj obyvateľov v okolí. Striekačky, odpadky, fekálie a ďalší biologický odpad sa hromadia v areáli na Hrobákovej ulici číslo 5, v ktorom pracuje Centrum voľného času ale aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Okrem neustáleho devastovania areálu a poškodzovania majetku, ktoré v posledných mesiacoch graduje, bezdomovci dennodenne atakujú vyhrážkami a útokmi zamestnancov oboch zariadení. V súčasnosti sa k útočníkom pridali už aj drogovo závislí občania, ktorým pár metrov od centra predávajú tovar drogoví díleri.

„Zamestnanci centra voľného času opakovane privolávajú k riešeniu políciu. Hliadky polície bezdomovcov a drogovo závislých síce skontrolujú, vykážu ich z areálu, ale po odchode polície sa do areálu vracajú späť. Situácia je najkritickejšia v nočných hodinách, počas víkendov a sviatkov, kedy bezdomovci i drogovo závislí občania využívajú areál na „pikniky,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan a listom sa obrátil na primátora Bratislavy Milana Ftáčnika ako vlastníka areálu a zriaďovateľa Centra voľného času (CVČ).

Starosta Bajan primátora požiadal o zabezpečenie pravidelného čistenia celého areálu, v ktorom sídlia obe organizácie ako aj o riešenie bezpečnosti detí a mládeže, ktoré CVČ denne navštevujú a samozrejme aj bezpečnosť zamestnancov zariadenia, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy. (Zriaďovateľom CPPPaS je Krajský školský úrad.) „Nie je v poriadku, aby za súčasných podmienok mali objekty a areál využívať deti a mládež“ vysvetlil starosta Vladimír Bajan a dodal, že sa nebráni spolupráci pri zmene využitia alebo spoločnej úprave areálu.

web od 2day