Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2011

Opäť je tu príležitosť pre literárne talenty.

Miestna knižnica mestskej časti Bratislava – Petržalka vyhlasuje 22. ročník celoslovenskej literárnej súťaže
začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2011.

Uzávierka súťaže je v piatok 13. mája 2011.

Štatút súťaže a prihlášku na stiahnutie nájdete na www.kniznicapetrzalka.sk.

Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť na všetkých desiatich pobočkách knižnice v Petržalke, na požiadanie ich zašle poštou alebo e-mailom Miestna knižnica Petržalka.

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

web od 2day