Petržalka a Praha 5 v nových kontúrach

V prvej polovici februára sa uskutočnilo úvodné stretnutie predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka a Prahy 5.
Obaja novozvolení starostovia Vladimír Bajan a Radek Klíma prejavili záujem pokračovať v partnerskej spolupráci, ktorú podpísali ich predchodcovia v roku 2009.
Rokovali spolu o vzájomnej výmene nielen na poli kultúry ale najmä o výmene informácií a spolupráci pri riešení kľúčových problémov v oblasti parkovania, investícií, vzniku športovísk, podpore školských a predškolských zariadení či starostlivosti o seniorov.
Vladimír Bajan pozval Pražanov na dni Petržalky, ktoré budú v júni a pražský starosta Petržalčanov na marcový medzinárodný festival mladých.
Na záver návštevy v Prahe sa starosta Bajan zúčastnil na otváracom ceremoniáli veľtrhu cestovného ruchu Holiday World, ktorého tohtoročným partnerom bola Slovenská republika.

web od 2day