Petržalka by konečne mohla mať električku

„Bratislava aj Petržalka majú unikátnu možnosť, aká tu ešte nebola a obávam sa, že sa tak rýchlo ani nezopakuje“, povedal vo svojom vystúpení na verejnom prerokovaní o dopravnom systéme starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Hovoril o alternatíve, ktorú ponúka Brusel ministrovi dopravy Figeľovi za odložený projekt TEN-T, aby sa 250 mil. Eur z Operačného programu Doprava, na ktorý za iných okolností nemáme nárok, využili na projekt práve v hlavnom meste. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik na tomto stretnutí predstavil možnosť preinvestovať ich na prípravu a budovanie koľajového systému v Petržalke, o ktorom sa hovorí už 8 rokov.
Realizácia projektu je rozdelená do dvoch etáp. Prvou je prepojenie Šafárikovho námestia až po Bosákovu, pričom trať by bola vedená povrchovo. Celý tento úsek vrátane rekonštrukcie Starého Mosta by mohol byť zrealizovaný do konca roku 2013. Druhú časť, úsek Bosákova – Janíkov dvor, by mali zrealizovať v rokoch 2013 až 2015.
Profil trate by mal byť vedený v rozchode 1000 a súbežne 1435 mm tak, aby po nej mohla jazdiť súčasná električka, mestské vozidlá a koľajové vozidlá, ktoré budú môcť vychádzať na regionálne železničné trate, čím budú plniť funkciu integrovanej dopravy.
Väčšina z prítomných zástupcov občianskych združení, iniciatív či bežní obyvatelia Petržalky iniciatívu privítali, aj keď sa ojedinelo objavili aj hlasy, ktoré ju spochybňujú. Diskutovalo sa o možnostiach viesť trať aspoň v niektorých úsekoch mimoúrovňovo či o jednotlivých zastávkach. Viacerí prítomní volali aj po realizácii dopravného generelu.

Primátor Ftáčnik prisľúbil ďalšiu verejnú diskusiu ako aj možnosť pripomienkovať projekt električky do Petržalky aj prostredníctvom internetu. Upozornil však, že platnosť ponuky využiť zdroje z EU vyprší už v druhej polovici marca.

V tejto súvislosti požiadal starosta Petržalky Vladimír Bajan o spoločné stretnutie primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a predsedu BSK Pavla Freša.

web od 2day