Daňový úrad 5 – viac času na konzultácie

Daňový úrad Bratislava 5 so sídlom na Ševčenkovej ulici 32 rozšíri v marci úradné hodiny pre daňovníkov.
Na poskytovanie informácií a konzultácií k vyplňovaniu daňových priznaní na 5. poschodí v kancelárii č. 528 v týždni od 21.03. do 25.03. pracovníci poskytnú služby od 8,00 hod. do17,00 hod. s obednou prestávkou od 12. hodiny.
V poslednom marcovom týždni, t.j. od 28.3. do 31.03. budú k dispozícii nonstop od 8,00 hod. do 18,00 hod. Daňový úrad Bratislava 5 vykonáva správu priamych a nepriamych daní s pôsobnosťou pre piaty bratislavský okres, t.j. mestské časti Petržalka, Čunovo, Jarovce a Rusovce.

Informácie poskytol DÚ Bratislava 5
Ing. Beáta Plšková
VO registrácie a administratívy DIS
DÚ Bratislava V
tel: 02/6827 2578
mail: beata.plskova@ba.drsr.sk

web od 2day