Návrh VZN o určení výšky príspevku

Pripomienky k VZN môžete:
– zasielať na mailovú adresu anna.sonnekova@petrzalka.sk
– osobne odovzdať Mgr. Anne Sonnekovej na oddelenie školstva, kultúry a športu na 1. poschodí č. dverí 111

web od 2day