Ohlasovňa pobytu – upozornenie

Petržalský miestny úrad oznamuje obyvateľom aj širšej verejnosti, že tento piatok 18. marca 2011 bude z technických príčin pracovisko ohlasovne pobytu mimo prevádzky. Miestna ohlasovňa trvalého a prechodného pobytu bude záujemcom k dispozícii opäť v pondelok 21. marca od 8,00 hod.

web od 2day