Tureckí učitelia v Petržalke

Osem tureckých odborníkov z oblasti školstva tento týždeň zavítalo do najväčšej bratislavskej mestskej časti v rámci európskeho projektu Partnerstvá Comenius Regio, podprogram celoživotného vzdelávania Cross Cultural Communication (Medzikultúrna komunikácia). Na pôde petržalského miestneho úradu ich privítal zástupca starostu Martin Miškov. Tureckí hostia sa počas týždňa zoznámia so slovenským vzdelávacím systémom, zúčastnia sa na viacerých vyučovacích hodinách na základných školách a vo štvrtok nebudú chýbať na oslavách Dňa učiteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka. Okrem vzájomného spoznávania tureckého a slovenského systému vzdelávania a odbornej prípravy, tradícií, histórie, kultúry, s dôrazom na komunikáciu pedagógov v anglickom jazyku petržalskí a tureckí pedagógovia pracujú na spoločných výstupoch. Výsledkami ich spoločnej práce bude tvorba loga a webu projektu, ilustrovaný prekladový 3 jazyčný slovník a receptár národných jedál.

Prínosom petržalskej strany počas trvania dvojročného projektu bude celoročná súťaž žiakov petržalských základných škôl o spoločnej a rozdielnej histórii Slovenska a Turecka „História magistra vitae“, dramatizované rozprávky „Šeherezáda“ pre deti školských klubov pri ZŠ a pre škôlkarov, nahrávka DVD, projekty žiakov a ich výstava s názvom „Merhaba a güle, güle“ („Ahoj a dovidenia“), výstava – Majstrovské dielo Orhama Pamuka (tureckého spisovateľa- nositeľa Nobelovej ceny za literatúru), školská výtvarná súťaž „Lietajúci koberec“, výstava svojpomocne zhotovených učebných pomôcok petržalských učiteľov, prehliadka ich tvorivosti a vytvorenie brožúry o výsledkoch projektu. Tureckí pedagógovia vytvoria podobné projekty doma, avšak so slovenskými reáliami. Nasledujúce projektové stretnutie sa uskutoční na konci mája v Turecku.

Pozn. Projekt Mestská časť podala v roku 2010 a následne 28.6.2010 ho vybrali so schváleným grantom 22.752 EUR ako jeden z troch úspešných na celom Slovensku. Koordinujúcimi inštitúciami sú: za tureckú stranu ISPARTA MILLI EGITIM MUDURLUGU, a za slovenskú stranu Mestská časť Bratislava-Petržalka, oddelenie školstva, kultúry a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Partnerskými organizáciami sú : ISPARTA MILLI PIYANGO ANADOLU LISESI, Turkey, ISPARTA IL KULTUR VE TURIZM MUDURLUGU, Turkey , ZŠ na Turnianskej ul. č. 10, Miestna knižnica Petržalka

web od 2day