Vyhlásenie petržalských poslancov Mestskému zastupiteľstvu – nosný dopravný systém

Na utorkovom rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka zástupca starostu Martin Miškov predložil výzvu adresovanú poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy . Dôvodom je významné marcové rozhodovanie mestských poslancov o tom, či hlavné mesto požiada o európske finančné zdroje z Operačného programu doprava na riešenie Nosného systému hromadnej dopravy v hlavnom meste. Petržalskí poslanci na svojom zasadnutí túto výzvu schválili. Text výzvy je v priloženom súbore.

web od 2day