Oceňovanie učiteľov v Petržalke

V Dome kultúry Zrkadlový háj, za účasti zástupcov starostu Vladimíra Bajana a poslancov Miestneho zastupiteľstva, pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo sa slávnostné oceňovanie petržalských pedagógov materských a základných škôl. „Vaše pedagogické pôsobenie a zotrvanie v ňom určite nie je pre výhody, ale pre Vaše schopnosti, hlbokú ľudskosť, schopnosť empatie a obetavosti. Vzdávame Vám úctu a vyslovujeme úprimnú vďaku“, povedal v úvode učiteľom zástupca starostu Martin Miškov.

Ocenenie a ďakovný list starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka si prevzali 4 učiteľky materských škôl:

Mgr. Ľubica Rinčová (MŠ Gessayova 31)
Lucia Zubáková (MŠ Röntgenova 16)
Dana Janočková (MŠ Šustekova 33)
Jana Kučerová (MŠ Lachova 31)

Ocenenie a ďakovný list starostu patrí aj 6 pedagógom základných škôl:

Mgr. Stanislava Skačanová (ZŠ Černyševského 8)
RNDr. Martina Gurňáková (ZŠ Gessayova 2)
Mgr. Milota Marčišová (ZŠ Holíčska 50)
Mgr. Helena Marczelová (ZŠ Nobelovo námestie 6)
Mgr. Gréta Krčulová (ZŠ Pankúchova 4)
RNDr. Mária Petráková (ZŠ Turnianska 10)

Opäť pri príležitosti Dňa učiteľov vyhlásili aj Školu roka. Tento titul udelil starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan Základnej škole Turnianska 10.

Novinkou oceňovania petržalských učiteľov bola kategória „Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem“.
Medzi tromi ocenenými bola riaditeľka Materskej školy na Röntgenovej ulici Silvia Jánošíková, ktorú navrhli rodičia detí tamojšej škôlky za jej láskavosť, obetavosť, skromnosť, empatiu a prístup k deťom. Ďalšími ocenenými sú pani učiteľka Beáta Hromeková, na ktorej úprimný a hrejivý úsmev a pochopenie upozornili rodičia detí z 3. triedy MŠ Bradáčová. Treťou ocenenou učiteľkou, na ktorú sa nezabúda je Elena Hlavatá zo ZŠ Lachova, o ktorej organizátorom podujatia napísala mamička niekdajšieho prváčika Tomáša.

Kyticu vďaky si prevzali aj riaditeľka Základnej školy Prokofievova 5, Mgr. Daniela Petríková, ktorej Veľkú medailu sv. Gorazda odovzdá 28. marca ministra školstva Eugena Jurzycu a RNDr. Elena Rapavá, učiteľka a riaditeľka Základnej školy Holíčska 50, ktorej minister odovzdá Malú medailu sv. Gorazda. Ocenenie za svoju prácu v tento sviatočný deň z rúk primátora hlavného mesta SR Bratislava Milana Ftáčnika prevezme dnes už bývalý riaditeľ Základnej školy Dudova 2 RNDr. Antonín Polách.

web od 2day