Petržalku zazelení Orange

Petržalka sa v rámci Bratislavského kraja stala víťazom súťaže Zeleň pre mesto, ktorá bola zameraná na zvýšenie aktivity environmentálneho manažérstva. Nadácia Orange darovala mestskej časti sumu 3 300 €, ktorú Petržalka použije na nákup a zasadenie zelene, sadové úpravy a na revitalizáciu verejných priestranstiev.
V najbližších dňoch starosta Vladimír Bajan rozhodne o tom, v ktorej časti Petržalky prostriedky použijú. Peniaze má mestská časť preinvestovať do konca novembra 2011, vybratú lokalitu chcú však zeleňou oživiť už na jar.
Petržalka zvíťazila v súťaži mobilného operátora vďaka tomu, že počas trvania projektu Zeleň pre Mesto v petržalskej predajni spoločnosti Orange vyzbierali najviac nefunkčných mobilných telefónov, starších funkčných mobilov a batérií, najviac zákazníkov si aktivovalo elektronickú faktúru a využilo službu Šrotovné.
Mestská časť Bratislava – Petržalka chce svojim obyvateľom, ktorí sa do projektu zapojili, poďakovať za to, že prejavili svoje komunitné cítenie a svojou aktivitou v súťaži sa pričinili o víťazstvo a zabezpečili tak financie na skrášlenie životného prostredia v Petržalke.

web od 2day