Lokalizácia bezdomovcov

Mestská časť Bratislava – Petržalka v spolupráci s Mestskou políciou uskutočnila v piatok 1.4. 2011 jednu z ďalších systematických terénnych akcií zameraných na bezdomovcov. Okrem pravidelného monitorovania ich zdravotného stavu, ponuky kde môžu nájsť nocľah, teplé jedlo, ošatenie a kde môžu vykonať základnú osobnú hygienu, bola piatková akcia zameraná aj na jarné upratovanie a blížiace sa sčítanie ľudu. Bezdomovcom sociálni pracovníci petržalského Miestneho úradu rozdali adresy na sociálne ubytovne, ktoré poskytujú pomoc pre ľudí bez prístrešia. Väčšine oslovených bezdomovcov boli tieto miesta už známe.

Najčastejšie spomínali, že bývali v nízkoprahovej nocľahárni Depaul, kde prijímajú aj ľudí v podnapitom stave. Väčšinou si zarábajú na živobytie zbieraním druhotných surovín a žobraním, dvaja poberajú starobný dôchodok, jeden potvrdil poberanie dávky v hmotnej núdzi.

V rámci jarného upratovania dostali bezdomovci od mestskej časti veľké igelitové vrecia, aby si svoje územie vyčistili od smetí. Túto novinku väčšinou privítali. Pracovníci mestskej časti sa s nimi dohodli, kedy po odpadom naplnené vrecia prídu. Do akej miery sa ľudia bez prístrešia chopia aktivity a poriadia si svoje obydlia, mestská časť vyhodnotí koncom budúceho týždňa.

Piatkové terénne zisťovanie bolo zamerané aj na totožnosť bezdomovcov s akcentom na májové sčítanie ľudu. Hoci podľa niekoľkoročných skúseností sociálnych pracovníkov väčšina ľudí bez prístrešia nie je z Bratislavy, pri dnešnej previerke až 65 percent z nich malo v občianskom preukaze zapísaný trvalý pobyt v Petržalke. Na otázku, kde budú počas sčítania ľudu, nevedeli odpovedať.

Počas akcie pracovníci petržalského miestneho úradu navštívili rôzne lokality: Janíkov dvor, Soví les, Prístavný most, bývalý mäsokombinát, areál Centra voľného času na Hrobákovej ulici, okolie nemocnice na Antolskej ulici, breh Chorvátskeho ramena, terasu na Holíčskej ulici, okolie internátov na Starohájskej ulici, okolie Starého mosta, obchodu Jednota a podchodu na Jasovskej ulici. Obhliadkou sa zistilo, že zo štyroch miest už bezdomovci odišli a v súčasnosti skôr obývajú perifériu sídliska a zanedbané stavby.

web od 2day