Navrhnite osobnosť Petržalky

Petržalská samospráva už v týchto dňoch pripravuje pre obyvateľov mestskej časti svoj tradičný najvýznamnejší projekt XIV. ročník Dni Petržalky 2011. Tento najväčší projekt petržalskej samosprávy sa už tradične uskutočňuje počas júna a jeho súčasťou sú mnohé rôzne celospoločenské, kultúrne a športové akcie.Významnou súčasťou Dní Petržalky bude ocenenie „Osobnosť Petržalky 2011“. Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania môžu do 20. mája 2011 predkladať miestnej samospráve návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos, či výrazný ľudský čin. Slávnostné verejné predstavenie petržalských osobností bude v sobotu 25. júna 2011 počas večerného hudobného galaprogramu na Dostihovej dráhe v Starom háji.

Návrhy na tohtoročné ocenenie „Osobnosť Petržalky 2011“ zasielajte v písomnej podobe poštou, osobne alebo elektronicky. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osobnosti, jej kontaktné údaje (adresa, telefonický prípadne e-mailový kontakt) a krátku charakteristiku, v ktorej uvedie, v čom vidí navrhovateľ osobitný prínos navrhovanej osoby pre každodenný život v Petržalke, teda čím výnimočným sa pričinila o rozvoj našej mestskej časti. Navrhovateľ t.j. predkladateľ nesmie zabudnúť uviesť svoje úplné meno a kontaktné údaje (telefónne číslo resp. emailovú adresu).

Adresa pre podávanie návrhov:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
oddelenie školstva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
alebo pre elektronickú formu podania: sona.kyselova@petrzalka.sk

web od 2day