Hlasujte za zeleň

Petržalka sa v rámci Bratislavského kraja stala víťazom súťaže Zeleň pre mesto. Mestská časť Bratislava – Petržalka zvíťazila v súťaži mobilného operátora vďaka tomu, že počas trvania projektu Zeleň pre Mesto občania do petržalskej predajne spoločnosti Orange priniesli najviac nefunkčných mobilných telefónov, starších funkčných mobilov a batérií, najviac zákazníkov si aktivovalo elektronickú faktúru a využilo službu Šrotovné. Nadácia Orange darovala mestskej časti sumu 3 300 €, ktorú Petržalka použije na nákup a zasadenie zelene, sadové úpravy a na revitalizáciu verejného priestranstva. Oddelenie životného prostredia vypracovalo tri projekty, kde by sa mohla výsadba realizovať. Ide vnútroblok na Jungmanovej ulici, okolie detského ihriska na Pečnianskej ulici a okolie detského ihriska na Šintavskej ulici.

Keďže o víťazstve Petržalky v súťaži rozhodli svojou aktivitou obyvatelia mestskej časti, starosta Vladimír Bajan považuje za podstatné, aby práve oni rozhodli, v ktorom z vytypovaných troch miest sa prostriedky na zeleň použijú.

Aby sa Vám lepšie rozhodovalo, ponúkame Vám základné informácie o troch lokalitách.
Jungmanova ulica – vnútroblok:

Táto plocha je charakteristická spleťou chodníkov s dostatkom voľnej trávnatej plochy. Je to lokalita, kde môže byť vysadené väčšie množstvo stromov – dve stromoradia sakury (japonskej čerešne), skupinka borovíc čiernych a ako solitér platan, okrem toho dva záhony nenáročných kríkov.
Okolie detského ihriska na Pečnianskej ulici/ Kapicovej ulici

Je tu zrekonštruované detské ihrisko na slnečnej trávnatej ploche a keďže stromy sú od neho ďaleko, ihrisko je bez prirodzeného tieňa. Tu je možné vysadiť javory poľné a malé stromy višne krovité, okrem toho popri plôtiku vysadiť živý plot vtáčí zob, ktorý by bude potrebné pravidelne strihať a udržiavať.

Okolie detského ihriska na Šintavskej ulici
Ide o lokalitu s veľkým detským ihriskom, uprostred neho sú tri mladé lipky, ktoré môžu poskytnúť tieň hrajúcim sa deťom. Na tomto území by existujúce oplotenie mohol doplniť pravidelne strihaný živý plot vtáčí zob, miesto by bolo doplnené borovicou čiernou a javorom mliečnym s rozsiahlou korunou.

Rozhodnite o tom, kde za Petržalka zazelení.
Na adresu tlacove@petrzalka.sknapíšte, ktorú z troch lokalít by ste uprednostnili. Do predmetu správy napíšte heslo ORANGE a do textu správy stačí napísať jedno z troch spomínaných miest: Jungmanova, Pečnianska, alebo Šintavská. Svoje návrhy môžete posielať do 20. apríla do 12,00 hodiny. Výsledok hlasovania zverejní mestská časť Bratislava – Petržalka na svojej stránke a zároveň sa dozviete, kedy sa výsadba uskutoční.

web od 2day