Podpora protestu Pečniansky les

Mestská časť BA – Petržalka, bola v pondelok 11. apríla podporiť protest aktivistov proti zámene časti Pečnianskeho lesa za pozemky s lesným porastom v podobnej rozlohe pri Šiatorskej Bukovinke. Spolu s aktivistami sme oproti budove NR SR rozprestreli obrovský transparent s nápisom „Nedovoľte to!!“.

Na akcii sa za mestskú časť zúčastnil zástupca starostu Martin Miškov. Vyhlásil, že Petržalka je jednoznačne proti takejto zámene, pri ktorej sa záhadné občianske združenie chce dostať zvláštnym spôsobom k veľmi lukratívnym pozemkom. Zdôraznil, že petržalská samospráva urobí všetky dôležité kroky, aby tomuto zabránila.

web od 2day