Veľkonočný odvoz odpadu

Spoločnosť OLO, a.s. počas veľkonočných sviatkov bude vykonávať odvoz odpadu nasledovne:

22.04.2011 – Veľký piatok – odvoz podľa harmonogramu
23.04.2011 – Biele sobota – odvoz podľa harmonogramu
24.04.2011 – Veľkonočná nedeľa – nepracujeme
25.04.2011 – Veľkonočný pondelok – nepracujeme
26.04.2011 – Utorok – odvoz bude vykonávaný ako v Pondelok !
27.04.2011 – Streda – odvoz bude vykonávaný ako v Utorok !
28.04.2011 – Štvrtok – odvoz bude vykonávaný ako v Stredu !
29.04.2011 – Piatok – odvoz bude vykonávaný ako vo Štvrtok !
30.04.2011 – Sobota – odvoz bude vykonávaný ako v Piatok + Sobota !

Prevádzka Zberný dvorov na Bazovej 6 a Ivanskej ceste 22 počas veľkonočných a májových sviatkov :

22.04.2011 – Piatok – zatvorené !
23.04.2011 – Sobota – otvorené od 7,00 – 14,00 hod.
24.04.2011 – Nedeľa – zatvorené !
25.04.2011 – Pondelok – zatvorené !
01.05.2011 – Nedeľa – zatvorené !
08.05.2011 – Nedeľa – zatvorené !

web od 2day