Zeleň v hlasovaní vyhrala Jungmannova

Desať dní Petržalčania intenzívne hlasovali za jednu z troch lokalít, ktorá sa v mestskej časti zazelenie novými stromami a kríkmi. Petržalka totiž ako víťaz súťaže Zeleň pre Mesto získala od spoločnosti Orange 3 300 Eur a vybrala 3 miesta, kde by bolo vhodné zeleňou oživiť sídlisko. Do úvahy prichádzalo okolie revitalizovaného detského ihriska na Šintavskej a Pečnianskej ulici a vnútroblok na Jungmannovej ulici.

Do elektronického hlasovania prišlo od občanov takmer 300 e-mailových hlasov ( presne 290). Väčšina, až 225 hlasujúcich, čo je takmer 80 % všetkých hlasov, sa zhodla na výsadbe vo vnútrobloku na Jungmannovej ulici. Na druhom mieste skončilo okolie obnoveného detského ihriska na Šintavskej ulici, ktoré podporilo 40 obyvateľov. Iba 23 ľudí hlasovalo za zeleň na Pečnianskej ulici pri detskom ihrisku.

Na Jungmannovej ulici k spleti chodníkov pribudnú dve stromoradia japonskej čerešne, skupinka borovíc čiernych a ako solitér platan, okrem toho dva záhony nenáročných kríkov. Mestská časť sa v ďalšom období bude snažiť prostredie dotvoriť lavičkami a doplniť smetnými košmi. Do samotnej výsadby sa bude môcť zapojiť aj verejnosť. Ruku k dielu pridajú aj predstavitelia petržalskej samosprávy a organizátori súťaže zo spoločnosti Orange. Sadenie stromčekov sa vo vnútrobloku na Jungmannovej ulici v Petržalke uskutoční budúci utorok 3. mája popoludní o 14,00 hodine.

Pozn. 2 hlasy boli neplatné. Jeden hlasujúci poslal prázdny e-mail a ďalší občan si nevybral z troch navrhovaných možností, ale hlasoval za Vavilovovu ulicu, ktorá však v ponuke nebola.

web od 2day