Petržalka pomôže v obnove bunkrov

Miestne zastupiteľstvo jasnou väčšinou hlasov schválilo vstup mestskej časti Bratislava – Petržalka do občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre. Starostu Vladimíra Bajana delegovalo na rokovania s Ministerstvom obrany SR. Cieľom rokovaní bude preveriť možnosti získania užívacích práv k vybraným vojenským bunkrom v katastri Petržalky pre občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“.

Vstup mestskej časti do spomínaného občianskeho združenia nebude mať dopad na miestny rozpočet. Mal by však pomôcť obnove týchto historických strategických stavieb, ktoré by v budúcnosti slúžili nielen ako pamiatka na významnú časť histórie Petržalky, ale aj ako atrakcia pre turistov a návštevníkov Bratislavy, oddychové miesto pre cyklistov a korčuliarov a miesto netradičného vzdelávania pre žiakov a študentov.

web od 2day