Čaj o piatej so starostom

Hlasná hudobná produkcia, vychádzajúca z bufetu pri ZŠ Pankúchova, potreba novej lávky ponad železnicu na Dvoroch, WC na Veľkom Draždiaku či kosenie detských ihrísk – to boli témy prvého čaju o piatej, na ktorý pozval Petržalčanov starosta Vladimír Bajan. Pozvanie prijali prevažne starší obyvatelia, prišla však aj mamička zo Žehrianskej ulice, ktorá požadovala pokosenie detského ihriska, o ktoré sa mamičky a oteckovia vzorne starajú sami, opravujú si hracie prvky a dosádzajú si nové, avšak trápi ich vysoká tráva. Starosta sľúbil, že všetky detské ihriská budú pokosené do konca tohto týždňa. Zaujímavosťou bol návrh mamičky, aby VPS mala kosačku, ktorú by si mohli požičať a sami si areál pokosiť.

web od 2day