Verejná diskusia o parkovaní v utorok

Verejné prerokovanie: Parkovanie – kam sme sa dostali?

V utorok 10. mája o 17,00 hod. sa v DK Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici 3 uskutoční prvá verejná diskusia pod názvom Riešme veci spoločne.
Témou budejeden z pálčivých problémov mestskej časti parkovanie. Verejná diskusia ponúkne obraz súčasného stavu parkovania v mestskej časti a analýzu potrieb pre Petržalku. Na prerokovaní sa zúčastní starosta Vladimír Bajan, členovia komisie na riešenie statickej dopravy, poslanci Miestneho zastupiteľstva ako aj Dr. Ing. Peter Schlosser – spracovateľ analýzy statickej a dynamickej dopravy v hlavnom meste Bratislave (spoločnosť DOTIS Consult). Vítaní sú aj mestskí poslanci, predstavitelia občianskych iniciatív a obyvatelia Petržalky.

web od 2day