Diskutovali sme o situácii v parkovaní

V utorok 10.5. 2011 o 17,00 hod. v DK Zrkadlový háj sa uskutočnilo verejné prerokovanie analýzy parkovania v Petržalke. Starosta Vladimír Bajan v úvode vysvetlil, že riešenie parkovania nie je práca na 4 roky ale ide o dlhodobú úlohu. Je potrebné konať, nastaviť pravidlá a riešenia, ktoré musia byť rozumné, aby odolali prípadným povolebným zmenám. Požiadal obyvateľov, aby nečakali od neho vyriešenie parkovania, pretože to sa vyriešiť nedá – motorizácia sa totiž nezastaví. Treba však, ako povedal starosta, eliminovať jej dosah na obyvateľov mestskej časti v čo najväčšej miere. Obyvatelia sa oboznámili s analýzou statickej dopravy v Petržalke, ktorú prezentoval Dr. Ing. Peter Schlosser zo spoločnosti Dotis Consult. Terénny prieskum pre analýzu sa uskutočnil pred rokom a pol a poukázal na veľké nedostatky v parkovaní. Z noci do rána prieskumníci napočítali v Petržalke takmer 33 500 vozidiel na parkoviskách a priľahlých komunikáciách. Ukázalo sa, že Petržalke v deň prieskumu chýbalo okolo 13 a pol tisíc parkovacích miest. Až 59,8% vozidiel nemalo kde korektne zaparkovať. Fotodokumentácia potvrdila rozmach neriadeného, bezohľadného parkovania a prekračovanie kapacity existujúcich parkovísk.

Ing. Schlosser vyčíslil napr. do akej miery novopostavené objekty ukrojili parkovanie pôvodných obyvateľov i nedodržanie noriem na pokrytie nárokov na parkovanie.
Z analýzy statickej dopravy vyplynulo niekoľko úloh pre samosprávu: podpora legislatívy (STN, TP, VZN), podpora daných systémov pre statickú dopravu, tvrdé zníženie počtu výnimiek, tvrdšia vymožiteľnosť dodržiavania platnej legislatívy.

Výhodou Petržalky je, že ako jediná mestská časť má spracovanú podrobnú analýzu statickej dopravy, ktorú samospráva môže využiť. Na druhej strane – podľa spracovateľa P. Schlossera „je potrebné vypracovať projekty na realizáciu garážových domov s ekonomickým zhodnotením a dopravným posúdením, vypracovať základy systému regulovaného parkovania v oblasti, kde bude vybudovaná nová hromadná garáž pre obyvateľov“.

Starosta Vladimír Bajan predstavil možnosti, s ktorými sa v Petržalke uvažuje a o ktorých bude treba rozhodnúť v jednotlivých lokalitách a komunikovať o nich s obyvateľmi. “Ukazujú sa ako reálne viaceré riešenia – polozapustené, zapustené parkoviská, kultivovaný garážový dom – určite nie taký ako je na Ševčenkovej, zvýšenie zapustených parkovísk o jedno-dve poschodia. Niekde zrejme bude treba nájsť kompromisné riešenia. Vieme, že v minulosti bola možnosť vybudovať garážové domy, ale stroskotalo to napríklad na veľkom odpore obyvateľov“. V diskusii obyvatelia potvrdili vážnosť situácie a potrebu riešenia parkovania v Petržalke. Poukázali aj na niektoré konkrétne problémy, ktoré sa vlečú z minulosti. Potvrdili, že problémom sú zaparkované firemné autá, ako aj vozidlá obyvateľov bez trvalého pobytu v Petržalke, často aj z iných miest, ktorí v nej parkujú. „Docestujú v pondelok ráno a stoja tam celý týždeň, dane odvádzajú v mieste trvalého bydliska a nám ostáva problém“ povedal jeden z Petržalčanov. „My nevieme bonifikačne zvýhodniť domácich s trvalým bydliskom.

Na to sú rôzne teórie, či petržalská karta, ktorá by okrem iných výhod mala aj zvýhodnené parkovisko, existujú rôzne nálepky, ktoré sa dajú riešiť čítačkami,“ uviedol V. Bajan. Zo strany občanov padol aj návrh, aby domácnosti s viacerými autami mali jedno parkovacie miesto a s každým ďalším miestom by poplatok zaň rástol. Starosta Bajan o tomto návrhu povedal, že to nemá v súčasnosti oporu v legislatíve. Na otázku, kto bude stavbu nových parkovacích miest realizovať a kto to zaplatí, starosta vysvetlil, že vybudovanie jedného parkovacieho miesta stojí dnes cca 1200 – 1500 Eur. Mestská časť nemá 30 miliónov € na to, aby ich mohla investovať do nových parkovacích státí. Ako dodal, parkovanie chcú začať riešiť tam, kde by to bolo najmenej bolestné a oslovia niektoré firmy, ktoré majú záujem o financovanie cez PPP projekty.

Utorková verejná diskusia bola prvá zo série na tému parkovanie. Ďalšie verejné prerokovania mestská časť zorganizuje podľa vývinu situácie a pri nových skutočnostiach v jednotlivých etapách riešenia tejto problematiky.

web od 2day