Sčítanie ľudu očami samosprávy

V čase, keď nastala hádka štátnych orgánov, v najväčšej mestskej časti Bratislavy, v Petržalke, sa vzdalo funkcie sčítacieho komisára viac ako 100 občanov a mestská časť zabezpečila za nich náhradníkov. No opäť je jeden sčítací obvod momentálne bez komisára. Organizačné oddelenie miestneho úradu robí čo môže. Zo skúseností z minulosti jeho pracovníčky predvídali, že keď príde na lámanie chleba, niekoľkí sa odhlásia, avšak takýto odliv komisárov vo svojej praxi ešte nezažili. V jednom z obvodov sa vystriedali dokonca traja sčítací komisári. Majú veľmi ťažkú prácu. Stali sa nárazníkom negatívnych vášní rozčúlených obyvateľov.

„Jalová diskusia v médiách o anonymite a identifikátoroch spôsobuje veľkú fluktuáciu medzi ľuďmi, ktorí boli ochotní podieľať sa na tejto štátnej úlohe. Celú diskusiu o spochybnení z úrovne Ministerstva vnútra, Slovenského štatistického úradu a Úradu na ochranu osobných údajov považujem za hrubú nezodpovednosť. Nie je mojou úlohou pátrať, ktorá zložka zlyhala, ale štát zlyhal na celej čiare“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan a dodal „ vôbec by som sa nečudoval, keby štát z prípadné „pokašľané“ sčítanie ľudu sa pokúšal nasadiť „psiu hlavu“ samospráve“.

Negatívne emócie obyvateľov si odnášajú sčítací komisári. Ďalším dôvodom, prečo odstupujú občania z funkcie sčítacieho komisára, je nedostupnosť domov a bytov. Mnohé vchodové dvere do bytového domu, na poschodie alebo k výťahu sú zabezpečené čipom a nie vždy sa nájde ochotný obyvateľ, ktorý s komisárom absolvuje každé poschodie, aby ten mohol vykonať svoju úlohu. Situáciu komplikujú aj neprispôsobiví obyvatelia. Svoju rolu zohráva tiež ľudská nedôverčivosť… obyvatelia neotvárajú domy a byty.

Keďže sčítacími komisármi sú najčastejšie zamestnaní ľudia alebo študenti, štátnu úlohu vykonávajú v podvečerných a večerných hodinách. To tiež nie je niektorým obyvateľom po vôli. Prácu sčítacích komisárov vo večernom čase sťažuje aj osvetlenie na chodbách bytových domov.
Sčítacích komisárov v Petržalke je viac ako 400, pracujú na dohodu o vykonaní práce, pričom sú platení podľa toho, koľko ľudí sčítajú. 64 centov majú za sčítanú osobu, 0,33 centu za sčítaný dom a 0,33 centu za sčítaný byt a to „brutto“. Takže pri všetkej vynakladanej práci vlastne nevedia, akú plácu nakoniec dostanú. Aj to je dôvod, prečo niektorí odstupujú…

„Chcem poďakovať všetkým sčítacím komisárom, ktorí napriek momentálnym podmienkam vykonávajú túto funkciu. samospráva sa napriek aktuálnej situácii snaží zo všetkých síl zabezpečiť to, čo je jej úlohou. Intenzívne spolupracuje so sčítacími komisármi aj obyvateľmi“ potvrdzuje starosta V. Bajan.

Komisári mestskej časti avizujú, že obyvatelia v súčasnej situácii nechcú odovzdať tlačivo s identifikátorom, alebo ho nechcú odovzdať vôbec do vyriešenia problému. Petržalka v utorok požiadala Štatistický úrad SR o jednoznačné usmernenie, ako postupovať pri zbere sčítacích tlačív. Podľa neho sčítací komisár prevezme od domácnosti vyplnené sčítacie tlačivá, aj keď nie sú označené identifikátormi.

Obec, mesto, mestská časť je distribútorom sčítacích tlačív. Nie je schopná ovplyvniť obsah tlačív, spôsob ich vyplnenia. Usmerňuje sčítacích komisárov, denne rieši podnety a sťažnosti obyvateľov aj komisárov. Snaží sa o čo najkorektnejší priebeh celoštátnej akcie na svojom území.

web od 2day