Mestská časť Petržalka prichádza s ďalšou „zelenou“ novinkou

Aby sa nehromadil odpad v v pivniciach a spoločných priestorov obytných domov, mestská časť sa rozhodla nadštandardne rozšíriť službu rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Petržalke 4 x ročne. Veľkokapacitné kontajnery v predošlých rokoch Petržalka, tak ako aj iné bratislavské mestské časti, zabezpečovala dva krát ročne – počas jarného a jesenného upratovania. „Myslím si, že viac, než rozčuľovanie nad stojiskami obstavanými veľkorozmerným odpadom potrebujú ľudia podmienky na to, aby mali inú možnosť, preto znásobíme termíny, kedy budú môcť bezplatne vyhodiť takýto odpad do veľkokapacitných kontajnerov priamo pri svojich domoch“ vysvetľuje novinku starosta Petržalky Vladimír Bajan, ktorý je zástancom kontinuálnej starostlivosti o čistou a poriadok na území mestskej časti.

Letné pristavovanie veľkokapacitných kontajnerov pre obyvateľov Petržalky odštartuje už 6. júna 2011. Kontajnery budú rozložené v jednotlivých lokalitách na 80 miestach podľa vopred pripraveného harmonogramu, ktorý mestská časť Bratislava – Petržalka zverejňuje aj na svojej internetovej stránke www.petrzalka.sk. Miesta pristavenia kontajnerov reflektujú aj pripomienky a požiadavky obyvateľov, ktorým doteraz v blízkosti ich domov kontajnery chýbali.

web od 2day