Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Turnianska 10, pre Súkromnú strednú odbornú školu GASMO

web od 2day