Junior Osobnosť Petržalky 2011

Petržalská samospráva dnes odovzdaním ocenení Junior Osobnosť Petržalky 2011 a Detský čin roka poďakovala 12 žiakom svojich základných škôl za vynikajúce výsledky v školskej i mimoškolskej činnosti.

Poďakovanie a uznanie vyslovil starosta Petržalky Vladimír Bajan nielen im, ale aj ich rodičom a pedagógom. Reprezentáciou škôl i Petržalky v okresných, krajských, celoslovenských ale aj medzinárodných kolách jazykových olympiád, športových súťaží, dejepisnej či biologickej olympiáde ale aj literárnych súťaží tieto žiačky a žiaci dokázali, že chcú žiť aktívne a stále sa zlepšovať.

Petržalské deti nie sú ľahostajné ani k svojmu okoliu a sú pripravené pomôcť svojim kamarátom. Dôkazom sú dvaja chlapci, ktorí si dnes z rúk starostu prevzali ocenenie Detský čin roka. Jeden z nich (Lukáš Chovan) sa riadi heslom „Človek je dielom prírody, existuje v prírode a len vďaka nej žije,“ a preto iniciatívne a dobrovoľne takmer každý víkend upratuje Petržalku. Druhý (Marko Krajči) dokonca zachránil život svojmu kamarátovi, ktorému pomohol pri epileptickom záchvate, s rozvahou zasiahol a dokonca ukľudňoval aj okolostojacich spolužiakov.

„Som hrdý na tieto deti, ktoré už v tomto veku robia radosť nielen svojim rodičom, ale aj svojim pedagógom aj nám ostatným,“ povedal po odovzdaní ocenení starosta Petržalky Vladimír Bajan. Dodal, že verí, že tieto deti, ktoré sú naozajstnými detskými celebritami, budú motiváciou aj pre ďalších svojich rovesníkov.

web od 2day