Vyvrcholenie 15.ročníka súťaže školských časopisov

V rámci tradičných Dní Petržalky uskutočnil sa v utorok 14. júna 201 v Miestnej knižnici na Prokofievovej ulici v Bratislave jubilejný 15. ročník súťaže školských časopisov.
Odborná porota zhodnotila prácu redakčných rád, vyzdvihla ich klady, ale upozornila aj na nedostatky pri výrobe časopisu. Pred päťdesiatkou žiakov a študentov si cenu za víťazstvo v kategórii Základné školy prevzali predstavitelia časopisu STOPA zo Základnej školy na Nobelovom námestí 6. Druhé miesto získal časopis DUDOVÁČIK zo ZŠ Dudova 2 a bronz patrí žiackemu časopisu LEUŠKO ZŠ Budatínska 61.
Medzi stredoškolskými časopismi si najvyššie hodnotenie vyslúžil časopis KYSLÍK SZŠ Strečnianska 18, druhé miesto patrí periodiku MOKY3 Spojená škola pre TP Mokrohájska 3 a na peknom treťom mieste sa umiestnila SOŠ potravinárska Farského 9. Čestné uznanie porota udelila triednemu časopisu KČ Revue – SOŠ Farského 9.
Po odovzdaní diplomov a ocenení nechýbali neformálne rozhovory porotcov s deťmi a študentmi – aktívnymi členmi redakčných rád. Budúci novinári sa zaujímali najmä o grafickú úpravu, použitie obrázkov a uverejnenie cudzieho textu v časopise.

web od 2day