Eko návrhy prezentoval veľvyslanec mladých starostovi Petržalky

Starosta Petržalky Vladimír Bajan prijal v stredu na pôde miestneho úradu Veľvyslanca mladých Mareka Žaškovského – študenta Evanjelického lýcea z Vranovskej ulice, ktorý sa stal víťazom súťaže mesačníka Metropola za projekt Mládež za čistú Bratislavu.
Starostovi predstavil svoju prácu, v ktorej sa zameral na zabezpečenie lepšej čistoty a poriadku v Petržalke, čo sú práve hlavné priority súčasného vedenia mestskej časti. Marek navrhuje každoročne organizovať v lýceu separovaný zber odpadkov a zapojiť do takejto aktivity aj iné školy. V druhej časti projektu rieši nedostatok odpadových nádob na území hlavného mesta, aby tí ľudia, ktorí chcú poriadok dodržiavať, mali kam odpadky ukladať. Študent prišiel s nápadom vyrobiť a osadiť viac smetných košov na verejných priestranstvách pri minimálnych nákladoch, a to prostredníctvom práce študentov odborných škôl a pri participácii bratislavskej automobilky Volkswagen, pretože navrhuje, aby smetné koše študenti učilíšť vyrábali v rámci zváračskej praxe z pozinkovaného odpadového plechu devínsko-novoveského koncernu.

Starosta Vladimír Bajan ocenil úsilie a návrhy petržalského študenta a ponúkol mu za mestskú časť pomocnú ruku. Mladého veľvyslanca informoval, že mestská časť je zriaďovateľom základných škôl, kde sa tiež pristúpilo k separovaniu odpadu. Ako ďalej starosta ocenenému študentovi vysvetlil, pre praktickú realizáciu Marekovho projektu na zainteresovanie stredných škôl bude dôležitá ochota ich zriaďovateľa, preto sa starosta bude snažiť rokovať o tom s Bratislavským samosprávnym krajom. Študent Ev. lýcea sa od petržalského starostu dozvedel, že v mestskej časti pribudne 500 nových smetných nádob a pri výbere nenašli u dodávateľov taký, ktorý by stál menej ako 100 €. Zámer 3 – 4 tisíc lacnejších a trvácnejších nových košov pre mesto, ktoré by mohli navrhnúť študenti v rámci svojej ročníkovej práce a na ktorých by budúci zvárači mali svoj vlastný podpis, Vladimír Bajan privítal.

Predstavil Marekovi ciele mestskej časti, ktoré začínajú prispievať k pravidelnejšej údržbe verejných priestranstiev a čistejšej Petržalke. Okrem košov, pravidelného kosenia či častejšieho pristavovania veľkokapacitných kontajnerov mestská časť pracuje na technickom vybavení miestneho podniku Verejnoprospešných služieb a zabezpečení väčšieho počtu lavičiek. „Rokoval som s predsedom Košického samosprávneho kraja Zdenkom Trebuľom a uvažujeme do budúcnosti aj o výmenných pobytoch mladých Petržalčanov a Košičanov v letnom období so zameraním na zveľaďovanie životného prostredia“, povedal o ďalších zámeroch starosta Vladimír Bajan. Obaja sa zhodli na tom, že čistota a poriadok však musí byť vecou dobrého správania každého obyvateľa a treba v mestsky- anonymnom prostredí na to vyvinúť veľa úsilia a nepoľaviť.

web od 2day