Zasaďme spolu stromy od Orangeu

Milí obyvatelia, srdečne Vás pozývame na výsadbu novej zelene na Jungmannovej ulici v Petržalke, ktorá je uzavretím spoločného projektu mestskej časti Petržalka a Orangeu.
Nové stromy a kríky tejto mestskej časti daroval Orange v rámci svojej celoslovenskej súťaže Zeleň pre mesto. Práve Petržalčania sa v nej počtom vyzbieraných mobilov, aktivovaných elektronických faktúr a iných eko aktivít prejavili ako ekologicky najuvedomelejší Slováci. Časť zelene sme už vysadili začiatkom mája a pre výraznú nepriazeň počasia sme museli dokončenie odložiť. Ďalšie stromy na svoje zasadenie teda ešte čakajú a podľa vyjadrení záhradníkov, ktorí sa zatiaľ o ne starajú, darí sa im dobre.

Slávnostno – pracovné ukončenie výsadby mladých japonských čerešní sa uskutoční

v pondelok 20. júna 2011 o 13,00 hodine

vo vnútrobloku Jungmannovej ulice č. 10, 12 až 14 v Petržalke.

Tešia sa na Vás:

Vladimír Bajan, starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka
a
Vladislav Kupka, riaditeľ úseku služieb zákazníkom, Orange Slovensko.

web od 2day