Krst detského ihriska na Kopčianskej ul. v Petržalke

Na sídlisku na Kopčianskej ulici v Petržalke včera popoludní pokrstili úplne nové detské ihrisko. "Zrevitalizovali sme v predošlom období 45 detských ihrísk. Bolo nám ľúto, že v tejto časti Petržalky žiadne neexistuje a tak mestská časť a občianske združenie Ulita dali hlavy do kopy a toto ihrisko je na svete“, povedal pri krste pieskom z detského pieskoviska starosta Petržalky Vladimír Bajan a dodal: „ide o dielo nášho miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, ktoré v rekordne krátkom čase vytvorilo nový priestor pre rodičov s deťmi“. Práce na detskom ihrisku sa začali 2.júna a skončili sa v pondelok 27. júna. Po úprave povrchov sem pracovníci VPS nainštalovali malý kolotoč, pieskovisko so sedadlami, hojdačku (prevažovačku), 2 pružiny a smetný kôš. „V budúcnosti tu chceme inštalovať ešte lavičky“ vysvetlil riaditeľ VPS Miroslav Skovajsa. Sme radi, že sa detské ihrisko podarilo zrealizovať a veríme, že ľudia z okolia si toto miesto budú chrániť a starať sa oň“ zdôraznila Petra Hraňová štatutárna zástupkyňa OZ Ulita, ktoré vykonáva aktivity s deťmi a mládežou na sídlisku Kopčany. Miestu chce aktívne prispieť aj poslankyňa miestneho zastupiteľstva Ivana Brezinská, ktorá sa zaslúžila v minulosti o obnovu petržalských ihrísk a chce pre toto ihrisko zabezpečiť domček pre deti. Celkové náklady na detské ihrisko na Kopčanoch predstavovalo 6870,- EUR bez DPH, pričom išlo o investíciu bez dotácie resp. transferu z mestskej časti, len za prostriedky VPS-ky.

web od 2day