Prevádzka MŠ, ŠJ pri MŠ počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin bude prevádzka materských škôl a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka zabezpečená podľa nasledovného harmonogramu. Cez letné prázdniny je potrebné prevádzku materskej školy prerušiť najmenej na tri týždne pre dôkladné čistenie priestorov materskej školy, dezinfekciu prostredia a hračiek, ako aj pre čerpanie dovolenky niektorých zamestnancov. Za pochopenie ďakujeme.

Letná prevádzka

1.7.2011 – 31.7.2011

MŠ Macharova
MŠ Pifflova
MŠ Bradáčova
MŠ Lachova
MŠ Jankolova
MŠ Haanova
MŠ Iľjušinova
MŠ Bzovícka
MŠ Turnianska

1.8.2011 – 31.8.2011

MŠ Bohrova
MŠ Röntgenova
MŠ Rovniankova
MŠ Šustekova
MŠ Bulíkova
MŠ Gessayova
MŠ Holíčska
MŠ Lietavská
MŠ Strečnianska
MŠ Ševčenkova

web od 2day