V sobotu druhá etapa petržalskej cyklomobilizácie

Chcete zažiť atraktívnu jazdu na bicykli cez bojové zákopy a vojenské bunkre v Petržalskom obrannom opevnení pozdĺž hranice s Rakúskom?

V sobotu 16. júla 2011 organizujeme už 2. etapu Plnej poľnej na bicykloch pri príležitosti 73.výročia Mobilizácie 1938.

Prečo sme sa tak rozhodli?
Lebo:

1) neoddeliteľnou súčasťou armády 1. Československej republiky boli aj vojaci cyklistického práporu. O takomto prápore, ktorý bol dôležitou strategickou súčasťou obrannej línie sa pramálo vie a chceme priblížiť aj túto menej známu časť našej histórie.

2) chceme mobilizovať zanietených aj rekreačných „bajkerov“ a účasťou na takýchto akciách podporiť vybudovanie novej bezpečnej cyklotrasy a cyklistického náučného chodníka popri bývalej železnej opone, vojenských historických bunkroch a napojenie cyklotrasy na Záhorie, medzinárodnú cyklotrasu do Rakúska – cez Kopčiansku ulicu smerom do Maďarska

3) na týchto cyklojazdách sa môžete stať členom „Klubu priateľov petržalských vojenských bunkrov“

4) reagujeme na váš záujem o takýto druh cyklo-spoznávania petržalských prírodných zákutí a tajomstiev vojnovej histórie

5) v bunkri BS-8 Hřbitov si môžete bezplatne pozrieť miestne vojenské múzeum a pri bunkri si môžete urobiť malý piknik – využiť ohnisko a opiecť špekáčiky, slaninku, alebo inú dobrôtku, ktorú si so sebou prinesiete

6) spoznáte nových cyklo-priateľov a priateľky,

7) nájsť, oprášiť a obnoviť zabudnuté staručičké bicykle a vytvoriť prvú historickú cyklistickú rotu na Slovensku

Zraz cyklistov:

KEDY: sobota 16.7.2011 o 10,00 hodine

KDE: pri bunkri BS-8 Hřbitov Kopčianska ulica

TRASA: od bunkra BS-8 na Kopčianskej ulici do Kittsse (návšteva čokočardy –možnosť kúpiť si sladké dobroty) a späť do bunkra BS-8 (tu si môžete čoko-dobroty v bunkri uschovať v chlade až do návratu z cyklojazdy). Od BS-8 ďalej smer bunker BS-9, BS-10, zastávka a preskúmanie bunkrov s informáciami ,,Vedomosti o vojenskej minulosti“. Trasa bude pokračovať do bunkra BS-13 Antolská ulica, pri Betonárke a BS-14 Čistička odpadových vôd. Posledný bunker BS-15 ostrov Zuzana. Trasa naspäť sa konči pri bunkri BS- 8.
Každý účastník cyklojazdy je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť! Na počasí nezáleží. Zmeny sú vyhradené !

Organizátori: Občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“ Mestská časť Petržalka, Qnad Extrém team Petržalka

web od 2day