Spomienka na svätého Gorazda v Petržalke

Pod záštitou starostu Petržalky Vladimíra Bajana sa v stredu večer uskutoční slávnostná XIX. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR.

Toto podujatie tvorí súčasť XXII. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Gorazd bol oddaným spoločníkom a zároveň spolutvorcom apoštolského, inkulturačného, pedagogického, diplomatického a právnického diela solúnskych bratov Cyrila a Metoda, ktorý je pilierom našich národných prvopočiatkov a ktorým sa naši predkovia zapísali do európskej i svetovej knihy civilizácie.

Slávnostná XIX. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR za účasti významných predstaviteľov verejného života bude v Kostole Svätej Rodiny na Námestí blahoslaveného Jána Pavla II zajtra 27. júla 2011 o 19,00 hodine.

Spoluorganizátormi večera sú Národné osvetové centrum, Spoločnosť svätého Gorazda, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Farnosť Svätej Rodiny – Petržalka II., Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava a Farnosť blahoslaveného Vasiľa Hopka.

Program: Archijerejská svätá liturgia
hlavný slúžiteľ vladyka Mons. Peter Rusnák bratislavský eparcha, koncelebrujú otec Jozef Dúc, školský dekan, farár Farnosti Svätej Rodiny a o. Ľubomír Matejovič, dekan – farár Farnosti bl. Vasiľa Hopka

Príhovory hostí

Milan Čič, vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
Vladimír Bajan, starosta Petržalky
Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda

Hudobno-poetická kompozícia Pochvala svätému Gorazdovi
účinkujú: recitátori Anna Božková, Jozef Šimonovič, Ľubor Hallon
spev Juraj Havaj, basbarytón, organový sprievod Martin Bako

web od 2day