36 dobrovoľníkov v piatok pomohlo petržalskému krízovému centru skultivovať prostredie

Pracovníci petržalského Miestneho úradu, organizátori medzinárodných dobrovoľníckych táborov z občianskeho združenia INEX Slovakia a dobrovoľníci zo Slovenska, Talianska, Španielska, Kórey, Bieloruska, Ukrajiny a Srbska prišli do Petržalky, aby skultivovali veľký areál krízového centra pre týrané matky s deťmi Brána do života.
36 párov dobrovoľníckych rúk sa podujalo zbaviť areál vysokánskej buriny, náletových drevín, vyčistili a vyzametali chodníky, aby sa deti z centra mali kde hrať.
Vďaka pracovníkom petržalského miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, ktorí mechanizmami vykosili celý areál, podarilo sa akciu úspešne zvládnuť.
„Už pred časom starosta Petržalky Vladimír Bajan prišiel s iniciatívou pomôcť Bráne do života, ktorá nemá technické zariadenia na to, aby sa o svoj areál postarala sama. Pomoc centru bola naozaj potrebná a chcem veľmi poďakovať dobrovoľníkom, že sa rozhodli dnes prísť a pomôcť“, povedal zástupca starostu Martin Miškov.
„Tento rok je vyhlásený za Medzinárodný rok dobrovoľníctva a podujatie v spolupráci s mestskou časťou Petržalka organizujeme pod vlajkou dobrovoľníctva, ktorá v rámci kampane Flag tour navštívi 26 krajín, aby šírila myšlienku voluntarizmu“, informoval predseda INEX Slovakia Peter Béreš.
Hoci pôvodne dobrovoľnícka akcia mala trvať do 12,00 hodiny, dobrovoľníci zostali v krízovom centre ešte o dve hodiny dlhšie, aby práce dokončili. Zároveň sa dohodli na pokračovaní pomoci Bráne do života aj v budúcnosti.

web od 2day