Petržalská sociálna výdajňa už otvorená

U majoritnej skupiny často prevláda názor, že ľudia vo finančnej tiesni si môžu za svoju chudobu sami. Avšak my vieme, že existuje skupina ľudí, ktorá sa ocitla vo finančnej tiesni nielen vlastným pričinením ale aj z dôvodu súčasného nastavenia sociálneho finančného systému. Títo občania sa nie svojou vinou ocitli na chvoste sociálnych istôt a mnohokrát nemajú ani možnosť si svoju situáciu riešiť. Hľadali sme riešenia, ako pomôcť občanom Petržalky v núdzi v ich každodennom živote a sociálnu výdajňu považujeme za kvalitnú a dlhodobú pomoc.

Oprávnenými prijímateľmi bezplatnej pomoci v sociálnej výdajni potravín sú:

• invalidní a starobní dôchodcovia s dôchodkami do výšky 300,- Eur
• rodiny s troma a viac maloletými deťmi
• občania v hmotnej núdzi
• odchovanci detských domovov počas prvých troch rokoch po odchode z DD

V súčasnosti evidujeme v Petržalke cca 500 ľudí v ťažkej sociálnej núdzi.

V našej sociálnej výdajni sa nebude kupovať a platiť peniazmi, ale každý oprávnený prijímateľ dostane za symbolický poplatok čipovú kartu, na ktorej bude mesačne pripísaný alikvotný počet bodov.
Vo výdajni bude k dispozícii sortiment, ktorý už musí byť stiahnutý z predaja kvôli blížiacej sa doby ukončenia trvanlivosti, vyprázdňovaniu skladov, alebo kvôli poškodenému obalu. Nejde pritom len o potraviny, ale aj základný drogistický tovar, v budúcnosti možno aj oblečenie či hračky pre deti.

Účelom sociálnej výdajne nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu, aledoplnkovou formou pomôcť obyvateľom Petržalky, ktorí sa nachádzajú v núdzi, zmierniť ich ťažkú sociálnu situáciu a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Veríme, že ušetrené financie za potraviny a drogistický tovar títo ľudia môžu použiť na úhradu napr. za elektrickej energie, nájomného, liekov.

Petržalská sociálna výdajňa je oddnes otvorená na Rovniankovej ulici č. 12 a bude k dispozícii každý utorok a štvrtok od 10,00 do 14,00 hod.

Za chladiace zariadenie ďakujeme spoločnosti Carrier, za notebook spoločnosti Sodexo, za čítačku kariet, karty samotné ako i príslušný software spoločnosti Tangram. Tovar do predajne bude zabezpečovať v prvej fáze spoločnosť Metro a.s., ktorej taktiež ďakujeme za spoluprácu.

web od 2day