Poplatky – cintorín

V sobotu 27. augusta 2011 v čase od od 10.00 do 18.00 hod. v dome smútku na cintoríne v Petržalke budú vyberať poplatky za nájomné a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest. Informovala nás o tom Lenka Vajdová zo Správy cintorínov Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

web od 2day