Oprava chodníka na Jungmannovej

Už od roku 2009 bola časť chodníka na Jungmannovej ulici kvôli statnému topoľu v havarijnom stave a hrozil tam úraz.
Vo februári tohto roku došlo k orezu stromu, čo však pre opravenie chodníka nepostačovalo.
Mestská časť teda po odpílení kmeňa pristúpila k vybratiu koreňov. Po odstránení povrchovej vrstvy chodníka a čiastočne
aj priľahlej komunikácie vo štvrtok 18. augusta miestny podnik Verejnoprospešných služieb korene topoľa zlikvidoval
a v 34. týždni opravu chodníka dokončia, aby mohol slúžiť verejnosti.

web od 2day