Plná poľná na bicykli aj túto sobotu

Pre veľký záujem cyklistov a rodiny s deťmi občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre organizuje ďalšie cyklojazdy v auguste a septembri. Možno si vybrať z dvoch trás. Západná: pozdĺž bývalej železnej opony cez nádhernú scenériu Pečnianskeho lesa okolo vojenských historických bunkrov BS 1, BS-2, BS-3, BS-4, BS–7, BS-8 Kopčany.
Južná trasa: okolo bunkrov BS-9, BS-10, BS-13, BS-14 až na ostrov Zuzana k bunkru BS-15. Časť Petržalskej cyklotrasy je napojená na most Lafranconi smer opevnenie na Záhorí druhá časť do Rakúskeho Hainburgu.
Zraz je vždy v sobotu o 14, 00 hodine pri bojovom bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici. Prvá jazda – južná časť začína 20.08.2011 druhá jazda – západná časť 27.08.2011, tretia – južná časť 10.09.2011 a štvrtá – západná časť 24.09.2011.
Informácie o cyklojazdách a možnosti stať sa členom „Klubu priateľov petržalských bunkrov“ poskytnú v bunkri BS – 8 na Kopčianskej ulici predstavitelia OZ „Zachráňme petržalské bunkre“ e-mail: miro.kosirer@gmail.comtel: 0902 961 164 Každý účastník cyklojazdy je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť! Zmeny sú vyhradené !

web od 2day