Bezpečnostné orezy v Sade Janka Kráľa

Začiatkom druhej polovice augusta bolo v Sade Janka Kráľa rušno. Odborná firma Arbor Vitae – Arboristika , s.r.o . orezávala suché konáre a prerieďovala koruny stromov.
Išlo o dlho plánované orezy podľa predpisov STN 83 7010“ Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie“. Celkovo bolo takto v parku upravených 26 stromov, ktoré ohrozovali občanov pri návšteve Dunajského nábrežia ako aj parkujúce autá na Viedenskej ceste. Práce si vyžiadali približne 2 500 eur.

web od 2day