Oznam – výrub stromu – Jasovská 13

V súlade s § 47 ods. 4 písm. c) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v súlade s vykonávacou vyhláškou MŽP č. 24/2003 Z.z. bude v 35. týždni 2011 uskutočnený výrub označeného suchého stromu, ktorý sa nachádza na parc. 2483 na Jasovskej ulici č.13.

web od 2day