Zákaz zakladať ohne, fajčiť a odhadzovania horiace alebo tlejúce predmety

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne, ako aj environmentálne škody.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s okamžitou platnosťou zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich 50-metrovom ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne, vrátane fajčenia a odhadzovania horiacich alebo tlejúcich predmetov.
Tento zákaz je platný až do odvolania a o jeho zrušení rozhodne ministerstvo podľa vývoja meteorologickej situácie.
U nás v Petržalke je 5 oficiálnych ohnísk v okolí Veľkého a Malého Draždiaka a zákaz platí aj na ne. Z týchto dôvodov všetkých žiadame o zvýšenú kontrolu tohto nariadenia.

web od 2day