Starosta otvoril nový školský rok v ZŠ na Pankúchovej 4

V novom školskom roku 2011/2012 si v Petržalke bude povinnú školskú dochádzku plniť takmer 4 tisíc žiakov v 206 triedach 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Nový školský rok v ZŠ na Pankúchovej 4 slávnostne otvoril starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Vladimír Bajan. "Želám vám veľa energie, úsilia a trpezlivosti pri zvládnutí nových úloh…", zaželal medzi iným novým prváčikom starosta V. Bajan. V prvý deň nového školského roku prišli žiakov a učiteľov pozdraviť aj Juraj Monsberger v ZŠ na Dudovej 2 a zástupca starostu Roman Masár na Lachovej 1.

web od 2day