Európsky týždeň mobility u nás

Do Európskeho týždňa mobility, ktorý odštartoval dnes, v piatok 16. septembra, sa zapája aj Petržalka. V rámci tohto týždňa chce najväčšia bratislavská mestská časť riešiť organizáciu dopravy na Petržalskom korze v prospech cyklistov, tak aby neboli nútení na každom priechode pre chodcov zosadať z bicykla, ale aby mali možnosť prejsť nerušene celú trasu od Nového mosta, cez ŽS Petržalka a po dokončení Kopčianskej až do Kittsee. Preto sa MČ vo vlastnej réžii zameria na riešenie 6 priechodov tak, aby vznikol priechod pre chodcov s priechodom pre cyklistov a doplní príslušné (vodorovné aj zvislé) dopravné značenie. Na zvýšenie bezpečnosti tak pribudne zvislé dopravné značenie A16 Cyklisti, na cyklistickej ceste pribudne nápis „spomaľ“, ktoré bude cyklistov upozorňovať na priechod pre cyklistov cez komunikáciu pre motorové vozidlá. Nemotorová doprava, to nie je len jazda na bicykli, ale napríklad aj pešia chôdza. Príspevkom k Európskemu týždňu mobility bude aj oprava zničených častí tzv. „promenádneho“ chodníka pri Dunaji pri Tyršovom nábreží.

21. septembra od 16,00 hod. v Cik cak centre na Jiráskovej ulici mestská časť usporiada spoločnú besedu orgánov a organizácií, ktoré prichádzajú do kontaktu s cyklistickou dopravou, ako alternatívou individuálnej automobilovej dopravy. Pozvaní sú napr. zástupcovia hlavného mesta SR Bratislavy, Správy telovýchovných a rekreačných zariadení STaRZ, Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Bratislavského samosprávneho kraja, Policajného zboru SR, Mestskej polície, Bicyby, či Cyklokoalície. Cieľom spoločného stretnutia bude skoordinovať činnosti a postupy jednotlivých zložiek, aby proces budovania, údržby a výstavby cyklotrás bol jednotný a čo najefektívnejší v prospech ekologickejšieho spôsobu dopravy.

O 17,00 hodine bude toto stretnutie prístupné aj verejnosti, t.j. záujemcom o problematiku cyklodopravy v Petržalke, s cieľom prepojiť cyklistickú verejnosť s odborníkmi a tak prispieť k zlepšeniu riešení nemotorovej dopravy v Petržalke.

Hlavnými témami besedy sú:

– spoločný postup pri riešení problémov, ktoré vznikajú zvýšeným prejazdom motorových vozidiel k houseboatom (pri ČOV) a snaha predísť možnej kolízii aut a užívateľmi cyklochodníka na petržalskej hrádzi.

– bezpečnosť na hrádzi – kontrola dodržiavania zákona o cestnej premávke

– zmapovania a zjednotenie osádzania infopointov – tabúľ, ktoré by informovali o špecifikách danej lokality (pamiatky, občerstvenie, služby pre cyklistov, navigácia)

– riešenie dopravného značenia hlavnej cyklistickej cesty pozdĺž Chorvátskeho ramena

– vstup súkromného sektora do budovania (obnovy) príp. správy cyklotrás

– vyznačenie úsekov medzinárodnej siete EUROVELO.

Mestská časť Bratislava-Petržalka počas Európskeho týždňa mobility chce zároveň upriamiť pozornosť návštevníkov Miestneho úradu na Kutlíkovej ulici na fakt, že návštevníci a pracovníci miestneho úradu ako aj zamestnanci firiem, ktoré sídlia v budove Technopolu, môžu odstaviť svoje bicykle nielen pred hlavným a vedľajším vchodom (pri Chorvátskom ramene). Na krátkodobé ale aj dlhodobejšie odstavovanie bicyklov môžu využiť vhodné podmienky v garáži. 22.9.2011 v Deň bez áut vyzve mestská časť tak pracovníkov Miestneho úradu ako aj obyvateľov– ak im to pracovné povinnosti a počasie umožnia- aby aspoň v tento deň využili iný druh dopravy napríklad MHD, bicykel, korčule, alebo pešiu chôdzu, či už smerom do práce alebo z nej.

web od 2day