Úspešné dni dobrovoľníkov 2011 v Petržalke

23. a 24. septembra sa aj v Petržalke uskutočnili podujatia v rámci Dní dobrovoľníkov 2011, ktoré na Slovensku organizovalo občianske združenie C.A.R.D.O.
Mestská časť za aktívnej spolupráce Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia BROZ vybrala tri lokality 4. stupňa ochrany, kde dobrovoľníci mohli pomôcť vyčistiť územie od odpadkov. V piatok prišlo do chráneného areálu Chorvátskeho ramena 54 dobrovoľníkov – žiakov ZŠ Turnianska, zamestnancov Miestneho úradu Petržalka a firemných dobrovoľníkov zo spoločnosti IBM Slovensko.

Počas druhého z Dní dobrovoľníkov sa na podujatí stretlo až 56 dobrovoľníkov. Okrem pracovníkov petržalského miestneho úradu upratovali v areáloch Hrabiny a Soví les aj obyvatelia z rôznych častí Petržalky. Patrí im naša vďaka ako aj ďalším skvelým ľuďom, ktorí prišli pomôcť z Ružinova a Rusoviec, ako aj z Malaciek, Veľkého Krtíša, Košíc, Bieloruského Minska, Srbskej Vojvodiny či Talianskeho Neapolu.

Podujatie na pomoc prírode oslovila občianske združenie INEX Slovakia, o.z. Integrasa, KJDS z Haanovej ulice, zamestnancov zo spoločností Kraft foods, ZSE – Distribúcia, Dekret, Orange Slovensko a.s., Jazykový ústav SAV, S – ITS, Slov-Air, Ekonomická univerzita a OÚ Bratislava.
Najčastejším druhom odpadu boli jednoznačne plastové a sklené fľaše či plechovky od nápojov, potravinové obaly, stavebný a bytový odpad, pneumatiky a staré oblečenie.

web od 2day