Zisťovanie Štatistického úradu v týchto dňoch v Petržalke

Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR realizuje Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní dospelých (AES 2011), ktoré sa uskutočňuje aj v iných krajinách EU. Táto štatistika bude kľúčovým zdrojom údajov o stave vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch, ktoré ovplyvňujú celoživotné vzdelávanie v krajinách Spoločenstva. Na Slovensku je do zisťovania zaradených 5000 jednotlivcov v náhodne vybratých obciach. Je medzi nimi aj mestská časť Bratislava-Petržalka. Zisťovanie bude v termíne od 1. októbra do 15. novembra 2011. V tomto období pracovník poverený funkciou opytovateľ navštívi vybrané domácnosti a je povinný preukázať sa osobitným poverením. Podľa informácií ŠÚ SR, všetky získané informácie budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

web od 2day