Dátové centrum DATACUBE

Dátové centrum DATACUBE, Kopčianska ulica

Popis stavby: Stavba rieši dvojpodlažnú skladovú halu členenú na skladové dátové priestory a sociálno-administratívne zázemie. Hala je obdĺžnikového pôdorysu s pristavanými nakladacími rampami. Fasáda je tvorená železobetónovými sendvičovými prefabrikátmi a ľahkými sendvičovými panelmi, zvislú nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy usporiadané do priečneho nosného systému. Objekt má mať plochú strechu.

Žiadateľ o územné rozhodnutie DCBA s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava
Žiadosť o územné rozhodnutie podaná
Územné rozhodnutie vydané UKSP 11582-TX1/2010-Pr-26, 2. 8. 2010
Žiadosť o stavebné povolenie podaná 22. 11. 2010
Stavebné povolenie vydané UKSP 20276/10-Pr 229, 20. 12. 2010
Zmena stavby pred dokončením: UKSP 8174-TX1/2011-Pr-18 13. 6. 2011
Kolaudačné rozhodnutie UKSP 15340-TX3/11-Fa 78, 12. 10. 2011

web od 2day