Stretnutie Rady seniorov so starostom

Jedným z poradných orgánov starostu Petržalky je Rada seniorov. Na stretnutí 12. októbra starosta Vladimír Bajan seniorov informoval o pripravovanom návrhu rozpočtu na rok 2012, ako aj o rekonštrukcii klubov dôchodcov, potravinovej pomoci prostredníctvom sociálnej výdajne na Rovniankovej ulici a možnosti pre sociálne slabých seniorov získať potravinovú pomoc EU v podobe múky a cestovín. V programe bolo aj vyhodnotenie Dní Petržalky a projekt SeniorFest 2011.
Seniori poďakovali starostovi za pestrý a kvalitný program SeniorFestu a pochválili, že z celej Bratislavy je práve v Petržalke pre dôchodcov najbohatší a najzaujímavejší program. V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu na budúci rok Vladimír Bajan povedal, že po kompletnej rekonštrukcii klubov dôchodcov by sa mestská časť chcela zamerať na materiálne a technické vybavenie a zabezpečiť do klubov nábytok, stoličky, koberce a podlahovú krytinu. „Našou snahou je zriadiť aj nový klub dôchodcov v lokalite Dvory“, povedal starosta V. Bajan.

Rada seniorov sa venovala tiež sociálnej oblasti. Jej členovia sa od starostu dozvedeli, že od tohto týždňa je Sociálna výdajňa na Rovniankovej 12 otvorená už trikrát týždenne a sortiment je už oveľa pestrejší. Sociálne slabší obyvatelia tu získajú potraviny bezplatne prostredníctvom čipovej karty. Stále sa seniori s dôchodkom do 305 Eur môžu prihlásiť na miestnom úradu o potravinovú pomoc EU (hladká múka a bezvaječné cestoviny). „Pre obyvateľov, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebujú rýchlu pomoc, máme ešte 9 náramkov, ktoré slúžia ako domáce tiesňové volanie. Asociácia samaritánov Slovenska zaplatí potrebné technické zariadenie, mestská časť hradí inštaláciu a senior si platí iba mesačný poplatok 8,90 €“, informoval starosta o možnosti využiť túto pomoc mestskej časti pre ľudí, ktorí napríklad žijú sami a majú ochorenie, pri ktorom sa im náhle môže zhoršiť zdravotný stav a potrebujú okamžitú pomoc vo dne či v noci.

Seniori sa intenzívne zaujímali aj o plávanie, ktoré je v ich veku najvhodnejšou pohybovou aktivitou. „Chcem dať poslancom návrh, aby peniaze, ktoré sme vďaka odpredaju akcií v Dexia banke získali, budúci rok sme investovali do krytej plavárne. Chce ísť do toho aj primátor. Ak by aj nie, pôjdeme do toho aj bez mesta. Jedna 120 tisícová Petržalka plaváreň potrebuje. Som rozhodnutý sa o to s poslancami pobiť , ale verím, že to podporia. Nakoniec patrí to aj k ich prioritám.“, rozhodne vyhlásil starosta.

web od 2day