Výzva starostu Mestskému zastupiteľstvu

Vážené poslankyne a vážení poslanci,

S veľkým očakávaním pôjdem na štvrtkové mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého jediným bodom rokovania je budúcnosť dopravy v Petržalke a teda aj v Bratislave.
Som rád, že Bratislava opäť môže požiadať Brusel o európske prostriedky na nosný dopravný systém ešte v tomto plánovacom období 2007 – 2013 a verím, že to aj využije. Veľmi vítam, že priamo Bruselská centrála je toho názoru, že lepší je projekt električky do Petržalky ako obnova filiálky.
Vyzývam Vás, všetkých poslancov mestského zastupiteľstva hlavného mesta, aby ste sa veľmi rozumne, vecne a bez politických tlakov rozhodli v prospech električkového prepojenia hlavnej železničnej stanice s Petržalkou cez Starý most. Očakávam, že Mestské zastupiteľstvo konečne rozhodne v prospech celej Bratislavy a ďalších vyše stotisíc ľudí, ktorí do hlavného mesta prichádzajú za svojimi povinnosťami. Takýto projekt dáva výraznú šancu riešiť nielen akútny dopravný problém v našej metropole, ale ponúka jedinečnú perspektívu budúcemu rozvoju území a zabezpečí väčšiu spokojnosť občanov na oboch brehoch Dunaja.
Euroinvestíciu vo výške 100 miliónov Eur iba s 5 percentným finančným podielom Bratislavy treba využiť na prospech budúcnosti tohto mesta. Nosný dopravný systém prostredníctvom železničnej dopravy zo Starého Mesta cez Dunaj do Petržalky má významný celomestský a „nadmestský“ ekologický význam.
Buďme tí, ktorí prelomia hrubé ľady nevšímavosti voči názorom obyvateľov hlavného mesta a kvalitným rozhodnutím pomôžme naštartovať investíciu, ktorá je hodná Bratislavy 21. storočia.

web od 2day