Finančný grant pre seniorské projekty

Fond GSK vyhlasuje Jesennú výzvu, v ktorej môžu petržalské organizácie získať finančný grant projekty zamerané na pomoc seniorom a podporu ich aktívneho a plnohodnotného života. Medzi vybrané projekty bude rozdelená suma 20 000 €.
Cieľom je prispieť k rozvoju a posilneniu služieb pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých v domácom prostredí, ale aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov.
Tento rok je cieľom Fondu podporiť seniorov, ktorí sú často na okraji záujmu, no pritom chcú aj napriek svojmu veku žiť aktívne, majú svoje túžby a očakávania.
O finančný grant sa môžu uchádzať všetky organizácie do 4.11. 2011. Na www.gsk.skje zverejnený formulár žiadosti a podrobné kritériá.

web od 2day