Petržalka bude mať hokej aj ľadovú plochu

Podpisom Memoranda o spolupráci potvrdili spoluúčasť na Projekte hokejovej haly v Petržalke starosta Petržalka Vladimír Bajan, prezident HC Petržalka 2010 Lukáš Machala a konateľ Builder s.r.o. Martin Pinček. Hokejová hala vyrastie v Ovsišti na ulici M.C. Sklodowskej. Na ľadovej ploche nájde uplatnenie nielen hokej ale aj široká korčuliarska verejnosť.
„Vítam každú aktivitu, ktorá deti vytiahne na športoviská. Som rád, že Petržalka bude mať krytú ľadovú plochu, kde sa bude môcť korčuľovať verejnosť. Teším ma, že sa tu rodí nový športový klub, ktorý myslí nielen na chlapcov ale aj na dievčatá“, povedal starosta Vladimír Bajan.
Nový športový klub HC Petržalka 2010, ktorý v „petržalskom zimáku“ bude mať svoje zázemie prijal Slovenský zväz ľadového hokeja za riadneho člena uplynulý týždeň. „Činnosť klubu je zameraná na výchovu mládeže, zapojenie sa do majstrovských súťaží. Zámerom HC je podpora dievčenského detského a mládežníckeho hokeja a vznik juniorského a seniorského ženského hokejového tímu“, informoval prezident klubu Lukáš Machala.
Projekt zimného štadióna vyrastie ako súčasť Športového centra zriadeného v spolupráci s TJ Polygraf Venglošova futbalová akadémia v areáli základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej. Podľa informácií investora Ing. arch. Pavla Citovického „bude stavebná časť ukončená najneskôr v júni budúceho roka tak, aby bol štadión skolaudovaný a odovzdaný do prevádzky verejnosti koncom leta 2012“.

web od 2day